V rámci udržateľnosti zavádzame vratné obaly na tovar rozvážaný našim zákazníkom. Znižujeme tak spotrebu kartónových obalov, ktoré by pravdepodobne skončili v odpade.