Vo firme sa snažíme eliminovať používanie kancelárskeho papiera, preto všetko čo je možné, riešime elektronicky. Keď aj napriek tomu musíme papier použiť, využívame recyklovaný.